Kontakt
Har du någon fråga eller är du bara nyfiken? Jag pratar gärna med dig!
Tack!
Ditt meddelande är nu mottaget, jag svarar så snart jag kan.
Stäng
Ojdå! Det verkar som om något blev knasigt nu, vänligen försök igen.

Copyright (©)

"C" med en cirkel runt bokstaven, eller användningen av ordet 'copyright', meddelar allmänheten att arbetet är upphovsrättsligt skyddat och att du äger jobbet. C-symbolen behöver dock inte längre skydda ditt arbete eftersom det automatiskt skyddas när arbetet skapas.

Registered (®)

R-symbolen anger ett varumärke som har registrerats hos USPTO. Användningen av symbolen kan bara inträffa efter att USPTO registrerat märket. Registrering av ditt varumärke ger dig överlägsen rättighet gentemot andra i USA att använda ditt varumärke i din bransch och det ger dig möjlighet att få diskantskador mot överträdare. Inte bara kommer ett registrerat varumärke att avskräcka, det ger dig också en stor presumtion av äganderätt vid domstolarna. Eftersom ett registrerat varumärke är mycket mer föredraget över ett oregistrerat varumärke.

Service mark (℠)

Ett servicemärke skiljer sig från ett varumärke genom att märket används vid reklam för tjänsten istället för på förpackningen eller leveransen av tjänsten, eftersom det i allmänhet inte finns något 'paket' för att placera märket på vilket är praxis för varumärken. Till exempel kan en privatoperatör måla sitt servicemärke på sina fordon, till exempel på flygplan eller bussar.

Trademark (™)

TM används för att beteckna vanliga rättigheter i ett varumärke enligt Lanham-act. De som inte har registrerat sitt varumärke med US Patent and Trademark Office (USPTO) bör således lista ett ™ istället för ett R. Detsamma gäller för de ansökningar som lämnats in men ännu inte godkänts. TM används vanligtvis för att skydda ett oregistrerat varumärke genom att varna potentiella överträdare om att en term, slogan, logotyp eller annan indikator hävdas som ett varumärke.

Användningen av TM garanterar emellertid inte att ägarens varumärke kommer att skyddas enligt varumärkeslagstiftningen. För att lyckas med en gemensam överträdelseåtgärd enligt Lanham-act måste varumärkesinnehavaren bevisa att: 1) hen var den första som använde varumärket och 2) den överträdande partens användning av varumärket förvirrar allmänheten.
Ta kontakt
Email:
emil@etus.se
Telefon:
0736 831 836
emil@etus.se
0736831836
SV
EN