Kontakt
Har du någon fråga eller är du bara nyfiken? Jag pratar gärna med dig!
Tack!
Ditt meddelande är nu mottaget, jag svarar så snart jag kan.
Stäng
Ojdå! Det verkar som om något blev knasigt nu, vänligen försök igen.

Företagsidentitetens fördelar

Starka varumärken är viktiga för företag eftersom de formar konsumenternas känslor inför organisationen, dess tjänster och produkter. För att uttrycka det kortfattat – identiteten är de fysiska manifestationerna av ett varumärke. Om man vill generalisera så kan man säga att detta inkluderar en logotyp samt de faktorer som förstärker den. Det kan tex. vara sidhuvudet på företagets brevpapper, visitkort, hemsida etc. Allt bestäms med hjälp av ett antal riktlinjer. Riktlinjerna dikterar hur identiteten används och godkänns för trycksaker, färgpaletter, typsnitt, sidlayout, menykort, uniformer, butiksinredning samt produktförpackningar etc. Detta gäller även tillämpningen av den media som upprätthåller visuell kontinuitet och igenkännande.

Ämnet är mycket komplext och intresset för företagsidentitet har under de senaste decennierna fått uppmärksamhet av företag då de har insett företagsidentitetens fördelar.

Hur ska du kunna konkurrera?

På dagens konkurrensutsatta marknad finns ett behov för samtliga företag att kommunicera ut företagets mest särpräglande karaktärsdrag samt yttersta styrkor till dess intressenter. Ett verktyg att finna dessa och därefter kunna hantera företagets uttryckta budskap på rätt sätt är företagsidentitetskonceptet.

Betydelsen av att förstå kunden är nyckeln för att företag skall utveckla goda affärsrelationer och skapa mervärde för denna. I dagens konkurrensutsatta marknad har såväl behovet som utbudet av verktyg för att spetsa företagens verksamheter ökat kraftigt. Att kunna erbjuda en produkt eller tjänst som i något avseende är bättre eller mer relevant på marknaden är nödvändigt för att företag skall åstadkomma konkurrenskraft.

För att etablera konkurrenskraft och vinstmaximera bör företag utgå från målgruppens fundamentala behov och därefter utveckla samt utforma de budskap företaget önskar förmedla. Detta budskap bör innehålla de unika karaktärsdrag vilka differentierar dem från andra aktörer och konkurrenter. Företag bör kommunicera de egenskaper som adresserar vad företaget är, vad de gör samt hur de gör det, det vill säga företagets identitet. Detta är dock lättare sagt än gjort.

Vad är företagsimage?

Den identitet som företaget uttrycker via olika attribut och kanaler, uppfattas och tolkas av intressenter vars perception av företaget kallas företagsimage. En välutvecklad företagsidentitet fungerar som ett verktyg för att utforma likartade uttryck av företaget vilka speglar dess karaktär.

Det är viktigt att företag omsorgsfullt behandlar och lägger vikt i deras uttryckta budskap, kommunikation och beteenden, då dessa är avgörande komponenter i hur företaget uppfattas. Konsistenta uttryck av företagsidentiteten, där alla synliga uttryck stödjer varandra, bidrar till igenkänning vilket är utgångspunkten för att kunden skall köpa tjänsten företaget erbjuder.
Ta kontakt
Email:
emil@etus.se
Telefon:
0736 831 836
emil@etus.se
0736831836
SV
EN